Het Nationaal Fonds Kinderhulp vindt het belangrijk om transparant te zijn. Daarom geven wij graag inzicht in onze afspraken rond bestuur, beleidsvoering en gedrag.

Statuten

Het Nationaal Fonds Kinderhulp is opgericht in 1959 als SAKOR (Samenwerkende Kinderhulp Organisaties). Kinderhulp is een stichting en in de statuten zijn de grondregels van deze rechtsvorm opgenomen.

Lees verder

Reglementen

Kinderhulp kent een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur (RvB). Beide organen hebben een eigen reglement. Omdat Kinderhulp een eenhoofdige Raad van Bestuur heeft, is er ook een Financiële Auditcommissie (FA) die meekijkt naar de financiën en een Remuneratiecommissie die gaat over de beloning van de directeur.

Klachtenregeling

Kinderhulp kent een klachtenregeling. Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. In de klachtenregeling staat waar een klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt afgehandeld.

Lees verder

Gedragsregels

Kinderhulp heeft regels opgesteld waarin staat hoe zij vindt dat al haar vrijwilligers, medewerkers en uitbestedingsrelaties zich horen te gedragen (waarden en normen). Deze gedragsregels zijn onderdeel van het integriteitsbeleid van Kinderhulp. Een schending van de gedragsregels kan door iedereen veilig en vertrouwelijk op laagdrempelige wijze worden gemeld via [email protected]. De berichten naar dit mailadres worden uitsluitend door onze externe vertrouwenspersoon gelezen en opgevolgd.

Lees verder