We helpen kinderen individueel. Dit doen we altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Naast deze individuele hulp, helpen we ook kinderen en jongeren via een aantal terugkerende projecten en acties.