Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

Onze mensen

We werken met een team enthousiaste collega’s (29 fte) vanuit ons kantoor in Deventer.

Lees verder

Raad van Toezicht

Kinderhulp krijgt steun en advies van een onafhankelijke Raad van Toezicht. Alle leden van de Raad van Toezicht werken vrijwillig voor Kinderhulp.

Lees verder

Onafhankelijke adviescommissie

Kinderhulp beoordeelt aanvragen voor hulp aan kinderen vanzelfsprekend zeer zorgvuldig. Bij complexe aanvragen vragen wij advies aan een externe, onafhankelijke commissie. Deze adviescommissie bestaat uit de volgende personen:

  • Madelon Vermeulen – Projectleider schuldhulpverlening en sociale kredietverstrekking
  • Sip van Dijk – Coördinator Leergeld
  • Anneke Parent – Docent/afstudeercoördinator bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening bij Saxion Hogescholen in Deventer
  • Pascale Winkelmolen – Adviseur fondsenwerving-subsidieadvies bij zorgorganisatie Pluryn
  • Patricia Wiebinga – Hoofddocent Bestuur, Beleid & Mediation
  • Poem ter Mors – Senior beleidsadviseur voortgezet onderwijs bij het ministerie van OCW
  • Rien Prinsen – Bewindvoerder bij de Financiële hulpverlener

Ambassadeurs

Kinderhulp is blij met de enthousiaste en belangeloze inzet van haar ambassadeurs. Zij zetten hun talenten en bekendheid in om aandacht en steun te vragen voor ons werk.

Lees verder

Vacatures

Wil je je inzetten voor kinderen die in ons land in armoede opgroeien? Kinderhulp kan niet zonder de inzet van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

Bekijk onze vacatures

Wil jij je inzetten als vrijwilliger? Lees dan hier verder.

Kinderhulp Hilversum 103