Kinderhulp krijgt steun en advies van een onafhankelijke Raad van Toezicht. Alle leden van de Raad van Toezicht werken vrijwillig voor Kinderhulp.

Marcel Hielkema (voorzitter)

Bestuurder directeur Scalabor b.v.

“Ik geloof dat in een welvarend land als het onze geen kind in armoede mag of hoeft op te groeien. Via mijn toezichtsrol bij Kinderhulp hoop ik een klein beetje bij te dragen om dit te verwezenlijken. Doordat Kinderhulp veel contacten heeft en hulpverleners de organisatie heel goed weten te vinden, kan zij het verschil maken.”

Nevenfuncties: voorzitter VNO-NCW Midden / Lid DB VNO NCW, lid raad van commissarissen Papendal, bestuurslid stichting inclusief Midden Gelderland, bestuurslid stichting Ortus en bestuurslid stichting Legal Valley.

marcel 500300 1

Jan Kossen

Stuurlui Advies, adviseurs- mediators-organizers

”Je gunt niemand armoede maar kinderen al helemaal niet. Geweldig dat Kinderhulp dat wat probeert te verlichten. Kinderhulp is een mooie en zinvolle organisatie. Je daarvoor mogen inzetten geeft veel voldoening.”

Nevenfuncties Jan: voorzitter Samen Presteren, arbeidsmarktfonds voor de sport, voorzitter Stichting Sport Mediation, voorzitter Commissie Registratie persoonsgegevens NOC*NSF, secretaris en Plv voorzitter WV Lelystad en lid toetsingscommissie Juridische voorzieningen (Instituut voor Sportrechtspraak)

jan kossen 500300 1

Gerjoke Wilmink

Directeur-bestuurder Alzheimer Nederland

“Je hebt als kind een slechte start wanneer je door geldgebrek niet mee kan doen. Dat kun je nog ver in je volwassen leven voelen. Daarom is het zo goed dat Kinderhulp ervoor kan zorgen dat je juist wel mee kan doen. Dat Sinterklaas je niet vergeet tot op je eigen fiets naar school kunnen gaan en werken op je eigen laptop. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij!”

Nevenfuncties Gerjoke: lid Bestuur Betaalvereniging, lid Bestuur Huis van de Gezondheid en lid College van Beroep Reclame Code Commissie.

gerjoke 500300 1

Julichska Venmans

Adviseur / onderzoeker calamiteiten en incidenten binnen de jeugd en forensische zorg

“Elk kind doet er toe en verdient een fijne jeugd. Kinderhulp zet zich vol overgave in om ook kinderen in armoede in Nederland een eerlijke kans op een goede toekomst te geven. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.”

julichska500x300

Koen Petersen

COO MAAS International

“Kinderen normaal laten meedoen geeft ze meer kracht en zelfvertrouwen, en een betere toekomst. Kinderhulp biedt ze als vangnet hierbij concrete en praktische hulp. Ik help graag mee om nog meer kinderen die in armoede opgroeien die kans te bieden.”

Nevenfuncties Koen: lid Eerste Kamer, columnist Elsevier Weekblad, analist van Amerikaanse politiek, boekauteur

Koen Petersen500x300