Kinderhulp krijgt steun en advies van een onafhankelijke Raad van Toezicht. Alle leden van de Raad van Toezicht werken vrijwillig voor Kinderhulp.

Marcel Hielkema (voorzitter)

Bestuurder directeur Scalabor b.v.

“Ik geloof dat in een welvarend land als het onze geen kind in armoede mag of hoeft op te groeien. Via mijn toezichtsrol bij Kinderhulp hoop ik een klein beetje bij te dragen om dit te verwezenlijken. Doordat Kinderhulp veel contacten heeft en hulpverleners de organisatie heel goed weten te vinden, kan zij het verschil maken.”

Nevenfuncties: voorzitter VNO-NCW Midden / Lid DB VNO NCW, lid raad van commissarissen Papendal, bestuurslid stichting inclusief Midden Gelderland, bestuurslid stichting Ortus en bestuurslid stichting Legal Valley.

marcel 500300 1

Jan Kossen

Stuurlui Advies, adviseurs- mediators-organizers

”Je gunt niemand armoede maar kinderen al helemaal niet. Geweldig dat Kinderhulp dat wat probeert te verlichten. Kinderhulp is een mooie en zinvolle organisatie. Je daarvoor mogen inzetten geeft veel voldoening.”

Nevenfuncties Jan: voorzitter Samen Presteren, arbeidsmarktfonds voor de sport, voorzitter Stichting Sport Mediation, voorzitter Commissie Registratie persoonsgegevens NOC*NSF, secretaris en Plv voorzitter WV Lelystad en lid toetsingscommissie Juridische voorzieningen (Instituut voor Sportrechtspraak)

jan kossen 500300 1

Gerjoke Wilmink

Directeur-bestuurder Alzheimer Nederland

“Je hebt als kind een slechte start wanneer je door geldgebrek niet mee kan doen. Dat kun je nog ver in je volwassen leven voelen. Daarom is het zo goed dat Kinderhulp ervoor kan zorgen dat je juist wel mee kan doen. Dat Sinterklaas je niet vergeet tot op je eigen fiets naar school kunnen gaan en werken op je eigen laptop. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij!”

Nevenfuncties Gerjoke: lid Bestuur Betaalvereniging, lid Bestuur Huis van de Gezondheid, lid College van Beroep Reclame Code Commissie en lid Bestuur Betaalvereniging.

gerjoke 500300 1

Julichska Venmans

Bestuurder Conrisqgroep, bestaande uit Rubicon, Bijzonder Jeugdwerk, Pactum en OGHeldring, De Rooyse Wissel, Vincent van Gogh en Centiv

“Elk kind doet er toe en verdient een fijne jeugd. Kinderhulp zet zich vol overgave in om ook kinderen in armoede in Nederland een eerlijke kans op een goede toekomst te geven. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.”

julichska500x300

Jan van Baars

Onafhankelijk adviseur en toezichthouder

“Ik zet me in voor Kinderhulp omdat ik graag iets tastbaars terug doe voor kinderen die niet zo bevoorrecht zijn als bij mij thuis. Kinderhulp is impactvol omdat we er uiteindelijk altijd voor kinderen zijn.”

Nevenfuncties Jan: lid Raad van Advies Fortum, lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Woongenot, bestuurder Stichting Perspectiefverklaring, voorzitter Raad van Commissarissen HDN en bestuurder Stichting Administratiekantoor familieholding

jan van baars 500300 1