Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

Onze werkwijze

We helpen kinderen met een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld een fiets, laptop, kleding, een goed bed of een dagje uit. Dit doen we altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen echt onze hulp nodig hebben en kunnen bij ons een aanvraag voor een kind indienen. En zij zien er ook op toe dat de hulp goed terecht komt.

Lees verder

Onze organisatie

We werken vanuit ons kantoor in Deventer met een team van enthousiaste en gedreven collega’s. Kinderhulp krijgt daarnaast steun en advies van een onafhankelijke Raad van Toezicht. Bij complexe aanvragen vragen advies aan een externe, onafhankelijke commissie. Daarnaast zijn we ontzettend blij met de enthousiaste en belangeloze inzet van haar ambassadeurs. Zij zetten hun talenten en bekendheid in om aandacht en steun te vragen voor ons werk.

Lees verder
Sam  16 9 Kinderhulp 768504 1

Sam& voor alle kinderen

Kinderhulp is onderdeel van Sam& voor alle kinderen. Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.

Lees verder over deze samenwerking

Onze partners

We zijn trots op de samenwerking met vele bedrijven, stichtingen, service clubs en fondsen. Samen helpen we zoveel mogelijk kinderen in armoede in ons land. Wie zich voor Kinderhulp inzetten en wat zij zoal betekenen? 

Lees verder

Jaarverslag, statuten en reglementen

In ons jaarverslag staan we naast onze hulp in cijfers ook stil bij het beloningsbeleid en de doelstelling van Kinderhulp. We vinden het belangrijk om transparant te zijn. Daarom geven wij graag inzicht in onze afspraken rond bestuur, beleidsvoering en gedrag die onder meer in onze statuten staan.

Lees verder

CBF erkend goed doel

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via onderstaande link kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Ga naar de website van het CBF

Kelsi en Kodi tussen tekst 600 x 400