Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

Jaarverslag

In ons jaarverslag staan we naast onze hulp in cijfers ook stil bij het beloningsbeleid en de doelstelling van Kinderhulp.

Bekijk het jaarverslag

Meerjarenplan

In ons meerjarenplan vind je onze doelstellingen voor de komende drie jaar en hoe we dit gaan realiseren.

Lees het Meerjarenplan

Statuten en reglementen

We vinden het belangrijk om transparant te zijn. Daarom geven wij graag inzicht in onze afspraken rond bestuur, beleidsvoering en gedrag.

Lees meer over onze statuten, gedragsregels en klachtenregeling