Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

Werkwijze

We helpen kinderen individueel. Dit doen we altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen echt onze hulp nodig hebben en kunnen bij ons een aanvraag voor een kind indienen. En zij zien er ook op toe dat de hulp goed terecht komt.

Lees meer over onze werkwijze

Samenwerking

Kinderhulp is onderdeel van Sam& voor alle kinderen. Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.

Lees meer over Sam& voor alle kinderen

Meerjarenplan

In ons meerjarenplan vind je onze doelstellingen voor de komende drie jaar en hoe we dit gaan realiseren.

Lees het Meerjarenplan

Statuten

We vinden het belangrijk om transparant te zijn. Daarom geven wij graag inzicht in onze afspraken rond bestuur, beleidsvoering en gedrag.

Lees meer over onze statuten, gedragsregels en klachtenregeling

Partners

We zijn trots op de samenwerking met vele bedrijven, stichtingen, service clubs en fondsen. Samen helpen we zoveel mogelijk kinderen in armoede in ons land. Wie zich voor Kinderhulp inzetten en wat zij zoal betekenen? 

Lees verder

Jaarverslag

In ons jaarverslag staan we naast onze hulp in cijfers ook stil bij het beloningsbeleid en de doelstelling van Kinderhulp.

Lees verder

CBF erkend goed doel

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van Nationaal Fonds Kinderhulp als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via onderstaande link kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort