Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

Jaarverslag 2022

Klik hieronder om ons jaarverslag van 2022 in te zien. In ons jaarverslag gaan we onder andere in op onze doelen, risico’s, financiën, de jaarrekening en onze verwachtingen voor 2023.

Bekijk hier het Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021 en eerder

Klik hieronder om onze jaarverslagen van eerdere jaren in te zien.

Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2018

Meerjarenplan

In ons meerjarenplan vind je onze doelstellingen voor 2021-2023 en hoe we dit gaan realiseren.

Lees het Meerjarenplan

Statuten en reglementen

We vinden het belangrijk om transparant te zijn. Daarom geven wij graag inzicht in onze afspraken rond bestuur, beleidsvoering en gedrag.

Lees meer over onze statuten, gedragsregels en klachtenregeling