Kinderhulp is er onvoorwaardelijk voor kinderen die te maken hebben met armoede. Als er geen voorliggende voorzieningen zijn, kan een intermediaire organisatie altijd aankloppen bij Kinderhulp. Dat is een prachtige positie als fonds. Een vangnet zodat kinderen in principe nooit buiten de boot hoeven vallen.

In 2022 ontvingen we in totaal 22.490 hulpaanvragen voor kinderen. Gemiddeld was het aantal aanvragen 1.874 per maand.

Aantal binnengekomen aanvragen per maand

Ons doel

“Ons doel is dat alle kinderen die opgroeien in armoede in Nederland
erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst.”

Waarmee hielpen we in 2022?

In 2022 hielpen we in totaal 116.734 keer een kind! Het gaat daarbij niet altijd om bijdragen in geld, maar ook om bijdragen zoals een dagje uit naar een pretpark of een pakket of bon voor jongeren die op zichzelf gaan wonen. Hieronder zie je onze hulp, opgedeeld in tien categorieën.

image 1

Wil je meer weten over hoe we hielpen, hoe de leeftijden verdeeld waren of hoe onze hulp verspreid was over het land? Lees dan hier verder.

Besteding aan onze doelstelling

In 2022 heeft Kinderhulp 86,2% van de totale kosten besteed aan de doelstellingen (in 2021: 87,8%): het verlichten van de negatieve gevolgen van armoede voor kinderen die hiermee opgroeien. Het percentage voor 2022 was begroot op 85,1%. Hiermee is de begroting ruim behaald.

image 2

Heel positief

“Wanneer de Raad van Toezicht terugkijkt naar de activiteiten van Kinderhulp in 2022,
dan kunnen wij niet anders dan heel positief zijn.”
– Marcel Hielkema, Voorzitter van de Raad van Toezicht

Meer lezen?

We zijn nu en de komende jaren meer nodig dan ooit en we zijn trots dat we in 2022 weer veel kinderen hebben geholpen! Meer lezen? Hieronder vind je ons complete jaarverslag van 2022.

Bekijk hier het jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021 en eerder

Klik hieronder om onze jaarverslagen van eerdere jaren in te zien.

Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2018