Ieder jaar, op 17 oktober, “vieren” we Wereldarmoededag. We staan stil bij de impact en de gevolgen van armoede. Broodnodig dat mensen wereldwijd extra aandacht geven aan dit belangrijke thema. Ken jij deze vijf feiten over armoede?

1. Sinds 1987

Wereldarmoededag wordt ook wel de “Internationale dag voor de uitroeiing van armoede” of “Werelddag van verzet tegen armoede” genoemd. Deze namen benadrukken hoe belangrijk het is dat armoede verdwijnt. In 1991 hebben de Verenigde Naties deze dag officieel erkend. Toch vond de allereerste “viering” al in 1987 plaats. Maar liefst 100.000 mensen verzamelden zich toen in Parijs om aandacht te vragen voor armoede in de wereld.

2. Armoede in Nederland

Hoewel de omvang en mate van armoede wereldwijd verschilt, is ook in Nederland sprake van armoede. Wat betekent armoede in Nederland? We stelden deze vraag aan ruim 300 respondenten*. Volgens 49% van de respondenten hebben mensen in armoede “geen extraatjes”. Kinderhulp helpt dan ook met al die “extraatjes” die onmisbaar zijn om mee te kunnen doen. Tóch die fiets, een zorgeloos dagje uit, cadeautje van de Sint of ook eens nieuwe kleren.

3. Honderdduizenden kinderen

Armoedebestrijding is één van de belangrijkste politieke thema’s op dit moment. Maar ondanks de koopkrachtmaatregelen van het demissionair kabinet, zullen in 2024 nog steeds honderdduizenden kinderen en jongeren in ons land opgroeien in armoede. Zij groeien op in een gezin met een inkomen ónder het “niet-veel-maar-toereikend”-criterium van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Mia (21) aan het woord

“Mensen vinden het gek dat ik in armoede leef. Hè, in Nederland, armoede?!” – Mia (21)

4. Gevolgen van opgroeien in armoede

Armoede is een complex probleem, met soms vergaande gevolgen voor de ontwikkeling én toekomst van een kind. Wat zijn de grootste gevolgen van het opgroeien in armoede? Ook hierover bevroegen we ruim 300 respondenten*. Naast kansenongelijkheid en lichamelijke klachten, zorgt armoede volgens maar liefst 77% van de bevraagde respondenten voor armoedestress.

5. Definitie armoedestress

Wat is armoedestress? Kinderhulp definieert armoedestress als “een aanhoudende spanning die voortkomt uit het hebben van weinig of onvoldoende geld om het levensonderhoud te kunnen betalen”. In onderstaande video legt hoogleraar Wilco van Dijk uit wat armoedestress is, en welke heftige gevolgen dit heeft op zowel de fysieke als mentale gezondheid van ouders en kinderen.

Het lijkt erop dat je onze marketing-cookies niet hebt geaccepteerd. Doe dit alsnogstatistics, marketing om deze video te kunnen bekijken.

* Bron: kwantitatief onderzoek Kinderhulp (i.s.m. Factsnapp) onder een representatief consumentenpanel van ruim 300 respondenten.

Leestip