Op dinsdag 19 september, Prinsjesdag, presenteerde het demissionaire kabinet de plannen voor 2024. Het thema armoedebestrijding stond centraal. Gelukkig maar. Een nieuw pakket koopkrachtmaatregelen moet met name de lagere inkomens meer financiële ruimte geven. Het Centraal Planbureau schat in dat daarmee de kloof tussen arm en rijk minder groot wordt en armoede onder kinderen zal dalen.

De stijgende prijzen zorgen voor stress en geldzorgen. Vooral voor huishoudens met een laag inkomen, mensen met een uitkering en grote gezinnen. In augustus waarschuwde het Centraal Planbureau dat volgend jaar bijna een miljoen Nederlanders onder de armoedegrens zouden zakken, als het kabinet niet zou ingrijpen.

Hoewel een afgetreden kabinet geen ingrijpende besluiten neemt, wordt twee miljard extra uitgetrokken voor koopkrachtmaatregelen. “Een demissionair kabinet past terughoudendheid, maar tegelijkertijd wacht de toekomst niet”, verantwoordde minister Kaag van Financiën deze nieuwe maatregelen.

Bestaanszekerheid

Armoedebeleid blijkt één van de grootste prioriteiten van het huidige demissionaire kabinet. Koning Willem-Alexander sprak in zijn troonrede ook over een permanente opdracht om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. “Voor lang niet iedereen zijn een fatsoenlijk huis, een goede gezondheid en een veilige thuissituatie vanzelfsprekend”, zei hij. Vorig jaar waren bestaanszekerheid en armoede ook belangrijke thema’s in de Troonrede.

Koopkrachtpakket

Het kabinet neemt extra maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag inkomen en middeninkomen te verbeteren. Deze investering moet ervoor zorgen dat iedereen kan meekomen in de samenleving. Bovendien moet dit voorkomen dat de (kinder)armoede stijgt.

Een aantal van de koopkrachtmaatregelen op een rijtje:

  • Het kindgebonden budget wordt verhoogd.
  • De huurtoeslag wordt verhoogd.
  • De uitkeringen stijgen mee met het minimumloon.
  • Het Tijdelijk Noodfonds Energie wordt deze winter weer opengesteld.
  • De arbeidskorting wordt verhoogd, zodat lage inkomens minder belasting betalen.
  • En er komt een tegemoetkoming voor huishoudens onder het bijstandsniveau.

Daling kinderarmoede

Doordat de verhoging van het kindgebonden budget alleen effect heeft op huishoudens met kinderen, wordt een daling verwacht van de kinderarmoede in 2024. Het Centraal Planbureau schat dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede van 6,2% in 2023 naar 5,1% in 2024 daalt. Dit terwijl in augustus – zonder deze maatregelen – nog voor een stijging tot maar liefst 7% van alle kinderen in Nederland werd gevreesd.

Kinderhulp helpt

Hoewel deze schattingen een stuk positiever zijn dan eerder dit jaar werd verwacht, blijft Kinderhulp zich met man en macht inzetten voor de kinderen achter deze cijfers. Het gaat hier nog steeds om honderdduizenden kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die een verre van zorgeloze jeugd hebben. Kinderen voor wie een eigen fiets, schoolspullen of passende schoenen niet vanzelfsprekend zijn. Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Iets dat ze de kracht geeft om mee te doen. Klik hier om meer te lezen over wat wij doen en hoe wij werken.

Bronnen en leestips