Een miljoen mensen. Als de regering niet ingrijpt, zakken bijna een miljoen Nederlanders volgend jaar onder de armoedegrens. Kopje onder. Bijna 7% van alle kinderen wordt daarin meegezogen. Dat blijkt uit de laatste schattingen van het Centraal Planbureau. De groeiende kloof tussen arm en rijk baart ons grote zorgen.

De overheid nam vorig jaar tijdelijke maatregelen om de gevolgen van de hoge inflatie en gestegen energieprijzen te dempen. Denk aan de eenmalige energietoeslag en een verhoging van de zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag. Vooral bij huishoudens met lage inkomens moest dit wat financiële lucht geven. Een deel van die maatregelen stopt na dit jaar. Zonder nieuw beleid, zitten deze huishoudens alsnog financieel klem.

Toenemende kinderarmoede

CPB-directeur Pieter Hasekamp: “Omdat de tijdelijke koopkrachtmaatregelen volgend jaar stoppen, neemt de armoede in Nederland weer toe.” Het Centraal Planbureau schat in dat de armoede oploopt van 4,8% van de bevolking dit jaar tot 5,7% in 2024. Zo blijkt uit de concept-Macro Economische Verkenning 2024, die het Centraal Planbureau (CPB) op 17 augustus gepubliceerde.

Onder kinderen stijgt het percentage dat in armoede leeft van 6,2% naar maar liefst 7,0%. Kortom: toenemende kinderarmoede, terwijl het kabinet juist het doel heeft om kinderarmoede te halveren.

Carine Wijnstra, Beleidsmedewerker bij Kinderhulp, vertelt waarom dat ons grote zorgen baart. “Steeds meer ouders in Nederland kunnen hun kinderen de normale dingen niet geven. Schoolspullen, een eigen fiets, een nieuw dekbed of passende schoenen. Kinderen betalen de prijs van het armoedebeleid, terwijl ze er geen invloed op hebben. Bovendien geven geldzorgen vaak stress en spanningen in het gezin. Kinderen voelen dat, elke dag. We houden ons hart vast als kinderarmoede én de hulpaanvragen bij Kinderhulp blijven toenemen.”

In spanning tot Prinsjesdag

De cijfers van het CBP zijn van belang voor het demissionair kabinet, dat zich in aanloop naar Prinsjesdag bezighoudt met de begroting voor volgend jaar. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde vóór het zomerreces voor nieuwe maatregelen om de verwachte stijging van armoede tegen te gaan. Die maatregelen komen er naar verwachting ook. Maar hoeveel maatregelen kan een demissionair kabinet nemen? Hoe structureel kunnen die maatregelen worden? En hoeveel geld is daarvoor beschikbaar? Dat is nog onduidelijk. Op Prinsjesdag publiceert het CPB een update van de verwachtingen.

Bronnen en leestips