Op vrijdag 15 maart 2024 organiseerden Kinderhulp, de gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam het Symposium Kinderarmoede. Experts op het gebied van kinderarmoede uit de praktijk, beleid en wetenschap kwamen samen in Rotterdam. De 175 aanwezigen bespraken de uitdagingen bij het vooropstellen van het perspectief van kinderen en jongeren bij armoedeaanpak. Twee jonge ervaringsdeskundigen (17 en 23 jaar) vertelden welke impact armoede heeft gehad op het opgroeien.

Symposium Kinderarmoede 2
Panelgesprek onder leiding van Soler Berk

Invloed van armoedestress

Bernique Tool, directeur Kinderhulp: “Armoede mag niet bepalen wie je bent of wie je kunt worden. Het is belangrijk in te zien dat al op heel jonge leeftijd de invloed van armoedestress op de ontwikkeling van kinderen groot is. Dat maakt dat bij armoedebeleid het kind, de jongere en jongvolwassene centraal moet staan. Daar gingen we deze middag over in gesprek om dat vorm te geven en stimuleren. Dat was constructief en verbindend én het kind stond daarbij daadwerkelijk centraal, mede door het enorm dappere optreden van de twee jongeren die hun verhaal deden.”

Jongeren waaronder de 23-jarige Mia, die de volle zaal muisstil kreeg tijdens het delen van haar persoonlijke ervaringen met geldzorgen. “Het enige wat de hulpverlener moet doen: luisteren. Kijk en luister naar de kinderen, naar de jongeren. Wat hebben zij nodig? We zijn ons bewust van ons eigen leven, onze eigen situatie, wat wij nodig hebben.”

Symposium Kinderarmoede 1
Mia (23) en Leonida (17) delen hun ervaringen met Soler Berk en de zaal

Panelgesprek

Gedurende het symposium vond er een actief panelgesprek plaats, onder leiding van Soler Berk, met Natasha Mohamed Hoesein (wethouder armoedebestrijding gemeente Rotterdam), Lector Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam), Iriabeth Schoop (Warm Rotterdam) en Bernique Tool (directeur Nationaal Fonds Kinderhulp). Er werd onder andere gesproken over het betrekken van kinderen bij de problematiek van hun ouders en op welke manieren hulp geboden kan worden bij kinderarmoede.

Wethouder Mohamed-Hoesein: “Het perspectief van de kinderen is belangrijk om mee te nemen in de hulpverlening. Hulpverlening is vaak ingestoken op het oplossen van de financiële problemen van de ouders, hiermee help je natuurlijk ook indirect het kind. Ouders krijgen dan meer ruimte om zich op de kinderen en de opvoeding te richten. Maar het is ook belangrijk dat we oog en oor hebben voor de kinderen. Zij hebben wellicht iets heel anders nodig dan de ouders.”

Symposium Kinderarmoede 3
Panelgesprek onder leiding van Soler Berk

Oratie Nicole Lucassen

Aansluitend op het symposium vond de oratie plaats van prof. dr. Nicole Lucassen, bijzonder hoogleraar Kinderarmoede. Waarin haar boodschap helder was: “Opgroeien in armoede vormt een bedreiging voor de ontwikkeling en kansen van kinderen en jongeren. Om kinderen uit armoede te halen is een integrale aanpak nodig, waarbij kinderen centraal staan.”. 

Onderzoeksprogramma Kinderarmoede

De bijzondere leerstoel Kinderarmoede maakt onderdeel uit van een uniek samenwerkingsverband dat op initiatief van Kinderhulp in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam tot stand is gekomen in het Onderzoeksprogramma Kinderarmoede. Dit onderzoeksprogramma, onder leiding van lector Kinderarmoede dr. Mariëtte Lusse aan Hogeschool Rotterdam en prof.dr. Nicole Lucassen, zorgt voor een nieuwe verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk op het terrein van opgroeien in de context van armoede.

Leestip