Betere hulp aan kinderen en gezinnen. Met dat doel is het vierjarig Rotterdamse Onderzoeksprogramma Kinderarmoede in februari 2022 gestart. Het is een unieke samenwerking tussen Nationaal Fonds Kinderhulp, gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoeksopzet

De volgende onderzoeksvraag staat centraal: “Hoe kan een integrale gezinsaanpak bij gezinnen in armoede zo worden vormgegeven dat dit bijdraagt aan het veiliger, kansrijker en gezonder opgroeien van kinderen en jongeren?”. Het onderzoek richt zich op verschillende niveaus:

  • Het gezin met geldzorgen
  • De professionals
  • Systeemverandering

De onderzoekers gaan hierbij op zoek naar bouwstenen voor effectieve interventies, effectief professioneel handelen en een effectieve professionele structuur. Het onderzoek bestaat uit drie opeenvolgende fasen, namelijk:

Onderzoeksprogramma de 3 fasen 4

Onderzoekers

Dit onderzoeksprogramma staat onder leiding van Nicole Lucassen (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam).

Partners

Het Onderzoeksprogramma Kinderarmoede is een initiatief van Kinderhulp en gemeente Rotterdam. Beiden hebben de aanpak van kinderarmoede hoog op de agenda staan. Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam namen het voortouw in het uitwerken van het onderzoeksprogramma. 

Deze unieke samenwerking zorgt voor een nieuwe verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk op het gebied van kinderarmoede. Kinderhulpdirecteur Jan Wezendonk vertelt: “Kinderhulp is erg blij met deze samenwerking. We zetten samen de schouders onder het verkrijgen van meer kennis over kinderen in armoede en de interventies die we doen. Ultiem bedoeld om te zorgen dat onze gezamenlijke impact zo groot mogelijk is”.

"We willen zorgen dat onze gezamenlijke impact zo groot mogelijk is”

Nieuws

Meer weten?

Wil je meer weten over het onderzoeksprogramma? Neem dan contact op met Carine Wijnstra, beleidsmedewerker van Kinderhulp. Ze is telefonisch bereikbaar via 0570-611899 of per e-mail via [email protected].