De gemeente Rotterdam, het Nationaal Fonds Kinderhulp, Hogeschool Rotterdam (HR) en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zetten samen een onderzoeksprogramma op over de hulp aan kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. Zij doen minimaal vier jaar onderzoek naar de effectiviteit van interventies en professioneel handelen. De onderzoekers willen achterhalen hoe de hulp aan kinderen en gezinnen beter kan om de negatieve effecten van armoede op opgroeiende kinderen te reduceren. Zodat ook kinderen die opgroeien in armoede hun talenten kunnen ontplooien.

Kinderhulp zet zich dagelijks in voor hulp aan kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. Wij helpen hen door bijvoorbeeld zwemles, een fiets of opleiding mogelijk te maken. Zodat deze kinderen dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Door de Rotterdamse samenwerking hopen we de effectiviteit van onze hulp nog verder te vergroten”, aldus Carina Buit, beleidsmedewerker bij Nationaal Fonds Kinderhulp.

De unieke samenwerking op het gebied van kinderarmoede koppelt wetenschappelijke inzichten en de praktijk van hulpverlening aan elkaar. Hiermee heeft Rotterdam een wetenschappelijk team dat helpt om oplossingen te vinden voor problemen die door armoede bij kinderen ontstaan. Daarmee is het onderzoeksprogramma ook interessant voor de aanpak van armoede in andere steden en -nationaal opererende – fondsen in Nederland en daar buiten.

Lectoraat, twee promovendi en mogelijk bijzondere leerstoel

De EUR neemt samen met HR het voortouw in het uitwerken van het onderzoeksprogramma. De ontwikkeling hiervan staat onder leiding van prof. dr. Renske Keizer (ESSB) en dr. Frans Spierings (HR). Het instellen van een bijzondere leerstoel bij de ESSB is een van de uit te werken ideeën. Daarnaast is het de bedoeling om een lectoraat te vestigen bij de Hogeschool Rotterdam en bij het programma twee promovendi aan te stellen die onderzoek gaan doen naar effectieve interventies gericht op kinderen in armoede.

Een op de vijf kinderen groeit op in armoede

Eén op de vijf Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. Dit is niet goed voor hun eigen ontwikkeling en niet goed voor de stad. De vicieuze cirkel van armoede doorbreken is een belangrijk speerpunt van het Rotterdamse college. De gemeente en partners in de stad werken gezamenlijk aan het aanpakken én voorkomen van armoede. De samenwerking met de EUR, HR en Kinderhulp is hier een belangrijke stap in.