Na 28 jaar als directeur-bestuurder van Nationaal Fonds Kinderhulp is Jan Wezendonk vanavond officieel uitgezwaaid: op weg naar zijn welverdiende pensioen. Tot zijn grote verrassing werd hij, in het bijzijn van collega’s en familie, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Wezendonk koninklijk onderscheiden
Jet Wezendonk, Jan Wezendonk en Nelly Kalfs, burgemeester van Lingewaard

Burgemeester van Lingewaard Nelly Kalfs sprak Jan kort toe voor zij het lintje opspeldde: “Ik vind het altijd een eer als ik een Koninklijke onderscheiding uit mag reiken aan een inwoner van Lingewaard. En als iemand wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, dan is dat extra bijzonder. Jan Wezendonk kreeg het lintje voor zijn jarenlange enorme betrokkenheid bij kinderen en armen, zowel nationaal als internationaal. In Lingewaard zet hij zich als lid van de raad van commissarissen van WOONstichting Gendt actief in als vertegenwoordiger van de huurders. Het is meer dan verdiend dat ik hem vandaag de versierselen mocht opspelden.”

Jan was zichtbaar ontroerd: “Wat een mooie verrassing. Dit heb ik echt niet aan zien komen! Dit gaat mijn bescheidenheid te boven, ik zou er toch verlegen van worden. Dank jullie wel.”

"Dit gaat mijn bescheidenheid te boven, ik zou er toch verlegen van worden." – Jan

En het Kinderhulpteam? Dat barst van trots, gaat Jan enorm missen én blijft zich met man en macht inzetten om zoveel mogelijk kinderen in armoede te helpen, onder de gedreven leiding van de nieuwe directeur-bestuurder Bernique Tool.