Kinderhulp is er onvoorwaardelijk voor kinderen die te maken hebben met armoede. Als er geen voorliggende voorzieningen zijn, kan een intermediaire organisatie altijd aankloppen bij Kinderhulp. Dat is een prachtige positie als fonds. Een vangnet zodat kinderen in principe nooit buiten de boot hoeven vallen.

Het aantal aanvragen dat bij Kinderhulp binnenkwam in 2021 was hoger dan in 2020 en deze stijgende lijn lijkt zich door te zetten in 2022. Gemiddeld was het aantal aanvragen 1.958 per maand, ten opzichte van 1.838 in 2020.

Web visual jaarverslag 2021 800 x 300 px 3

Ons doel

“Ons doel is dat alle kinderen die opgroeien in armoede in Nederland
erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst.”

Waarmee hielpen we in 2021?

In 2021 hielpen we in totaal 117.584 kinderen! Alle aanvragen worden per categorie geclusterd. Het gaat daarbij niet altijd om bijdragen in geld, maar ook om bijdragen in natura zoals een dagje uit naar een pretpark of een pakket of bon voor jongeren die op zichzelf gaan wonen. Voor de categorieën kamerinrichting, laptops, fietsen en kleding werd het meeste aangevraagd.

Web visual jaarverslag 2021 800 x 300 px 1 1

Wil je meer weten over hoe we hielpen, hoe de leeftijden verdeeld waren of hoe onze hulp verspreid was over het land? Lees dan hier verder.

Besteding aan onze doelstelling

In 2021 heeft Kinderhulp 87,8% van de totale kosten besteed aan de doelstellingen (in 2020: 84,6%): het verlichten van de negatieve gevolgen van armoede voor kinderen die hiermee opgroeien. Het percentage voor 2021 was begroot op 83,4%. Hiermee is de begroting ruim behaald.

Web visual jaarverslag 2021 800 x 300 px 2 1

Heel positief

“Wanneer de Raad van Toezicht terugkijkt naar de activiteiten van Kinderhulp in 2021,
dan kunnen wij niet anders dan heel positief zijn.”
– Marcel Hielkema, Voorzitter van de Raad van Toezicht

Meer lezen?

We zijn nu en de komende jaren meer nodig dan ooit en we zijn trots dat we in 2021 weer veel kinderen hebben geholpen! Meer lezen? Hieronder vind je ons complete jaarverslag van 2021.

Bekijk het jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020 en eerder

Klik hieronder om ons jaarverslag van 2020 en de jaren daarvoor in te zien.

Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2018