Kinderhulp, de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam delen een wel erg bijzondere vacature.

Dat armoede een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van kinderen weten we. Toch is het in de afgelopen decennia onvoldoende gelukt om armoede en de effecten daarvan op kinderen terug te dringen. Ook is er een gebrek aan kennis over wat werkt in het tegengaan van armoede in gezinnen en zijn er nauwelijks bewezen effectieve interventies beschikbaar. En waar in Nederland één op de twaalf kinderen opgroeit in armoede, is dat in Rotterdam één op de vijf. Kinderarmoede is daarmee – zeker in Rotterdam – een urgent probleem.

Wij zoeken daarom – gezamenlijk met de Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam – een Bijzonder Hoogleraar Kinderarmoede (0,4 fte). Lees meer over dit gezamenlijke onderzoeksprogramma en over kinderarmoede in Nederland.

Bekijk de vacature via onderstaande button. De vacature sluit op 23 maart.

Bekijk de vacature