Jeugd helpt Jeugdregeling (20%-regeling)

In sommige plaatsen is het erg moeilijk om collecteorganisatoren te vinden. Om jeugd- en jongerenorganisaties te interesseren en bij het werk van Kinderhulp te betrekken, is er sinds 1994 de Jeugd helpt Jeugdregeling.

Jeugdverenigingen, scholen, peuterspeelzalen, etc. die in een plaats of wijk de collecte organiseren kunnen hier gebruik van maken. Zij mogen dan 20% van hun collecteopbrengst bestemmen binnen de eigen organisatie, mits deze opbrengst minimaal € 250,- bedraagt en mits de bankrekening ten name staat van de organisatie (geen privé bankrekening).

Zowel medewerkers van organisaties als ouders kunnen de collecte organiseren. Op deze manier hopen wij de collecte van de grond te krijgen in plaatsen waar het anders niet lukt.

50% regeling

Stichtingen of verenigingen die zich inzetten ten behoeve van kinderen die te maken hebben met armoede, kunnen in aanmerking komen voor de 50% regeling. Dat betekent dat zij, wanneer ze meehelpen met het organiseren van de collecte en de opbrengst minimaal € 100 bedraagt, 50% van het opgehaalde geld zelf mogen besteden aan kinderen die in Nederland opgroeien in armoede.

Niet alle organisaties die bij Kinderhulp aanvragen indienen komen in aanmerking voor deze regeling. Vraag voorafgaand aan de collecte, aan je Landelijk Collecte-organisator of jouw organisatie in aanmerking komt.

Daarnaast kunnen stichtingen en verenigingen die niet met kinderen in armoede werken, maar wel een specifiek project hebben voor kinderen in armoede, ook in aanmerking te komen voor de 50%-regeling. Zij moeten het project wel vooraf omschrijven en daarbij specifiek aantoonbaar maken dat het geld direct besteed wordt aan natura voor kinderen in armoede, bijv. een cadeaupakket, een klimrek in een achterstandswijk, etc. Ook hiervoor geldt dat je voorafgaand aan de collecte, aan je Landelijk Collecte-organisator moet navragen of jouw organisatie in aanmerking komt.

In alle gevallen geldt dat het geld wordt overgemaakt aan de organisatie en niet rechtstreeks kan worden betaald aan een privépersoon.

Vragen?

Heb je nog vragen over de regeling? Neem contact met ons op via 0570-611899 of stuur een e-mail via onderstaande button.

Neem contact op