Niets gevonden.

Aanvragen

Als ouder kun je helaas niet zelf een aanvraag indienen. Iemand die professioneel bij jullie gezin betrokken is kan dat wel, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, iemand van het wijkteam van de gemeente, jeugdhulp of de school of kerk.

Kinderhulp zet zich breed in voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die wegens armoede buiten de boot dreigen te vallen.
Wij vinden dat alle kinderen er gewoon bij moeten kunnen horen, ook als er thuis niet genoeg geld is. 

Waarvoor kun je bij Kinderhulp terecht?

Nationaal Fonds Kinderhulp is er voor die momenten en spullen waarvoor bij andere instanties geen ruimte is.

We helpen in samenwerking met lokale fondsen en maatschappelijke organisaties. Fondsen zoals Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Jarige Job, maar ook jouw gemeente doen gelukkig al heel veel. Maar soms heb je iets nodig waar zij niet direct mee kunnen helpen. Dan zijn wij er. Kinderhulp is het fonds dat er altijd is, ook als andere, voorzieningen niets kunnen betekenen. 

Voorafgaand aan een aanvraag bij Kinderhulp kijk je of één van de links genoemde voorzieningen wellicht iets kan betekenen. Wanneer dat niet zo is, helpt Kinderhulp. Samen kunnen we op die manier garanderen dat de hulp die er is ook voor jou bereikbaar is.

Heb je een verzoek, neem dan contact op met één van de maatschappelijke organisaties in jouw woonplaats (of als je al contact hebt, met je contactpersoon) en kijk samen met hen hoe je vraag zo goed en snel mogelijk op kan worden gepakt.

Online aanvragen

Aanvrager worden

Kinderhulp heeft een online portal om aanvragen in te dienen voor cliënten. Wil je een aanvraag indienen voor een cliënt? Vraag eerst intern na of jullie organisatie al aangemeld is bij Kinderhulp. Zijn jullie nog niet aangemeld, kies dan één contactpersoon die de aanvragen gaat doen namens de organisatie. Deze persoon kan via onderstaand formulier een verzoek indienen om de organisatie aan te melden. Voldoet de organisatie aan de eisen, dan ontvangt de contactpersoon binnen 5 werkdagen de inloggegevens van het aanvragen-portal. 

Werkwijze

De contactpersoon van de organisatie verzamelt namens zijn of haar collega’s de motivatiebrieven en dient deze via het formulier op het aanvragen-portal in. Op dit portal kan tevens de status van reeds ingediende aanvragen worden bekeken. Bevat de aanvraag voldoende informatie, dan beoordeelt Kinderhulp je aanvraag binnen een week. Wanneer er informatie mist, neemt Kinderhulp contact met je op. Bij een financiële bijdrage wordt het bedrag op de rekening van de organisatie gestort (m.u.v. bewindvoerders en budgetbeheerders). De contactpersoon schaft de gevraagde spullen aan voor het kind of betaalt namens het gezin een factuur (de factuur dient altijd bewaard te worden).

Verzoek indienen om contactpersoon te worden namens jouw organisatie:

Let op: Bent u bewindvoerder, voeg dan een document bij waaruit blijkt dat u over rechterlijke beschikkingen van cliënten beschikt. Bent u budgetbeheerder, voeg dan het kwaliteitsdocument van de BPBI bij. Het kan voorkomen dat het formulier in Internet Explorer/Microsoft Edge blijft 'hangen' bij het versturen. Maak dan gebruik van een andere browser (Firefox, Chrome, Opera, etc.).

Je hebt een veld foutief ingevuld! Kijk welk veld gedeeltelijk rood is geworden!

Je email is succesvol verzonden, er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Let op: er wordt geen bevestigingsmail verstuurd!