Niets gevonden.

Over

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 9 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 398.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen,  een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

Wat Kinderhulp doet

Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar, voornamelijk op de volgende gebieden:

 • Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal )
 • Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeggezindagen)
 • Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
 • Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

En dat doen we al sinds 1959.

Missie en visie

Missie

Ervoor zorgen dat kinderen en jongeren in armoede (tot 21 jaar) er ook gewoon bij kunnen horen.

Visie

Kinderhulp vindt dat in Nederland armoede geen reden mag zijn dat kinderen worden buitengesloten. Kinderhulp wil ervoor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. Dit doen we door oog te hebben voor hun behoeften en hen te ondersteunen als zij nergens anders voor (financiële) hulp terecht kunnen.

Jaarverslag

Kinderhulp springt uiterst zorgvuldig om met het ingezamelde geld. Dat zijn we verplicht aan onze gulle gevers en alle vrijwilligers. Maar vooral ook aan de kinderen voor wie we ons inzetten. Ons CBF-keurmerk is voor jou een belangrijke garantie dat Kinderhulp aan duidelijke regels voldoet. Wij geven graag volledige openheid van zaken. Daarom presenteren wij hier het jaarverslag 2017. In dit jaarverslag wordt naast de cijfers ook uitgeweid over zaken zoals het beleidsplan, het beloningsbeleid en de doelstelling van Kinderhulp. Behoefte aan meer informatie of onderbouwing? Stuur dan een mail naar info@kinderhulp.nl.

Meerjarenplan (2018-2020)

 

Procedures en verantwoording

Omdat Kinderhulp transparant en open wil zijn is hieronder informatie te vinden betreffende de organisatiestructuur, richtlijnen, omgang met belanghebbende en bezoldiging van personeel en het bestuur.

Verantwoordingsverklaring

Bezoldiging

Statuten en regelementen

De stichting heeft ten doel het verlenen van (financiële steun) ten behoeve van nul tot één en twintig-jarigen die te maken hebben met armoede, al dan niet in combinatie met jeugdhulp. De stichting verleent deze steun via intermediairs, zijnde maatschappelijke organisaties en gemeenten, die voldoende zicht hebben op de sociale en financiële achtergrond van deze kinderen. Het volledige statutenboekje en de reglementen zijn hieronder te downloaden.

Statuten
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Financiële Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie

Raad van Toezicht

 • De heer V. DeConinck
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Pedagoog
   • Media-Communicatief Trainer
   • Adviseur
  • Nevenfuncties 
   • Comité van aanbeveling Drechtseden Bachkoor
   • Raad van Advies Drechtstadsboer ( duurzame Landbouw)
   • Gastdocent Universiteit Twente programma honours studenten
   • Docent leergang Bestuurlijk Leiderschap AOG ( Universiteit Groningen)

 

De heer M.J.A Hielkema

 • Maatschappelijke functie(s)
  • Bestuurder-directeur Scalabor b.v.
 • Nevenfuncties
  • Voorzitter VNO-NCW Gelderland/Arnhem en Nijmegen
  • Vice Voorzitter Economic Board Arnhem en Nijmegen
  • Bestuurslid Stichting Ortus
  • Penningmeester van de stichting Inclusief Midden-Gelderland

 

 • De heer J. van Baars
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Zelfstandig adviseur & consultant
  • Nevenfuncties
   • Voorzitter Raad van Commissarisen Hypotheken Data Netwerk
   • Lid Raad van Advies TDMC

 

 • Mevrouw G.J. Wilmink
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Directeur/bestuurder NIBUD (Nationaal Instituut van Budgetvoorlichting)
  • Nevenfuncties uit hoofde van hoofdfunctie
   • Lid Raad van Advies NVVK
   • Lid stuurgroep Platform Wijzer in Geldzaken
   • Lid Raad van Inspiratie MKB-Doorstart
   • Lid van het College van Curatoren van de leerstoel Psychologische determinanten van economische keuzegedrag aan de Universiteit van Leiden
  •  Overige nevenfuncties
   • Lid Reclame Code Commissie
   • Lid Adviesraad NTR
   • Lid Adviesraad Rechtbank Noord Nederland
   • Lid bestuur Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie
   • Lid maatschappelijke adviesraad The School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University

 

 • Mevrouw C.P.M. Wilderom
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Professor, Facultiteit BMS, Universiteit Twente
  • Nevenfuncties
   • Lid van Raad van Toezicht Estinea
   • Bestuurslid Stichting Landgoed het Wageler
   • Voorzitter Academic Council, Twente School of Management
   • Lid Wetenschappelijke Raad van Advies Sioo

Medewerkers

De medewerkers 

 • Astrid Huygen – Beleidsmedewerker
 • Carina Buit – Relatiemanager Bestedingen
 • Chantal van Gool – Hoofd Fondsenwerving
 • Circe van der Elst - Medewerker Communicatie
 • Diane Wilde – Landelijk Collecteorganisator
 • Ellen van Dijk - Administratief Medewerker Bestedingen
 • Erna Metz – Office Manager
 • Esther Brunink - Fondsenwerver Particulieren 
 • Floor Fabi – Projectmedewerker Communicatie
 • Francisca Fiets –Financieel Administratief Medewerker
 • Ilse de Voogd - Fondsenwerver Zakelijke Markt
 • Irene Boersma – Coördinator Communicatie
 • Jan Wezendonk – Directeur/Bestuurder
 • Jolande Visser – Facilitair Medewerker
 • Karin de Bruyn – Senior Medewerker Collecte
 • Kasper Keizer – Hoofd Interne Organisatie
 • Marion Reuvers – Relatiemanager Bestedingen
 • Noëmi van Diemen de Jel – Online Communicatiemedewerker
 • Petra Ebbink – Administratief Medewerker Bestedingen
 • Priscilla van Ravenhorst – Administratief Medewerker Bestedingen/Receptioniste/Telefoniste
 • Rinske Meerdink – Landelijk Collecteorganisator

Donateursadministratie

 • Marjet Kruidhof

Onafhankelijke adviseurs

Het Nationaal Fonds Kinderhulp krijgt aanvragen van maatschappelijke instellingen en gemeenten voor kinderen in Nederland die te maken hebben met armoede. Kinderhulp beoordeelt deze aanvragen zelf natuurlijk zeer zorgvuldig.

Daarnaast is er een commissie van externe en onafhankelijke adviseurs die de adviezen van onze afdeling Bestedingen objectief beoordeelt en controleert.

 

 

De Commissie

De onafhankelijke aanvragencommissie van de afdeling Bestedingen bestaat uit de volgende personen. 

 

 • Gwen Leerling

 • Marloes Waltman - Stafmedewerker Pactum

 • Silvia Scholten -Teamleider Ondernemen en Senior Accountmanager HRM-opleiding bij Hogeschool Windesheim

 • Anne-Marie Hoogland - Docent Saxion (Schuldsanering en Faillissementsrecht + Inkomstenbelasting en toeslagen)  + stagecoördinator

 • Madelon Vermeulen - Projectleider schuldhulpverlening en sociale kredietverstrekking

 • Sip van Dijk - Coördinator Leergeld