Niets gevonden.

Over

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 8 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 421.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen,  een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

Wat Kinderhulp doet

Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar, voornamelijk op de volgende gebieden:

 • Ontwikkeling (opleiding, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal )
 • Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeggezindagen)
 • Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
 • Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

En dat doen we al sinds 1959

Missie en visie

Missie

Ervoor zorgen dat kinderen en jongeren in armoede (tot 21 jaar) er ook gewoon bij kunnen horen.

Visie

Kinderhulp vindt dat in Nederland armoede geen reden mag zijn dat kinderen worden buitengesloten. Kinderhulp wil ervoor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. Dit doen we door oog te hebben voor hun behoeften en hen te ondersteunen als zij nergens anders voor (financiële) hulp terecht kunnen.

Plannen en ambities 2017

Kinderhulp wil zoveel mogelijk kinderen in armoede bereiken en ze ook juist op die terreinen ondersteunen waar onvoldoende hulp wordt geboden door andere organisaties. Want ‘erbij horen’ geeft een gevoel van erkenning en zelfbevestiging. En dat is enorm belangrijk.

Waar staat Kinderhulp nu?
Kinderhulp bestaat al sinds 1959. Waren we vroeger het fonds dat zich inzette voor kinderen in de jeugdhulp, nu hebben we te maken met een grote, brede doelgroep van kinderen in armoede. Daar zetten we ons, in samenwerking met een aantal andere fondsen, heel graag voor in. Dankzij alle fantastische mensen die ons ondersteunen behoort Kinderhulp de laatste jaren tot de 10 miljoen-instellingen en kunnen wij ons werk blijven doen én uitbreiden.

Waar willen we naar toe?
Nóg meer kinderen kunnen helpen is natuurlijk ons doel! Dat betekent dat Kinderhulp bekend(er) moet zijn onder een breed publiek, als gerespecteerd speler gezien wordt op het terrein van armoede, onze processen op orde zijn en we veel samenwerken met diverse partijen/fondsen. Daarnaast gaat Kinderhulp, naast het bieden van ‘acute’ individuele ondersteuning aan kinderen, ook bijdragen aan een meer collectieve aanpak van armoede. Hoe gaan we dit bereiken?

 • Een structurele inkomstenstroom genereren: daarbij is het belangrijk de afhankelijkheid van een beperkt aantal inkomstenbronnen te verkleinen.
 • Uitbreiding netwerk van aanvragende organisaties: en het bereik van bestaande aanvragers optimaliseren.
 • Invulling geven aan vangnetfunctie: in kaart brengen op welke terreinen de behoeften van onze doelgroep het grootst zijn en waar andere voorzieningen ontoereikend zijn, zodat er geen kinderen buiten de boot vallen die juist hard hulp nodig hebben.
 • Meer structurele- en preventieve aanpak: meer insteken op thema’s met lange-termijn effect, projecten derden financieren en het bieden van nieuwe ‘structurele hulp’ tot 21 jaar (therapie, huiswerkbegeleiding, etc.)
 • Samenwerkingsmogelijkheden met andere goede doelen verder uitbouwen: Kinderhulp werkt uiteraard al veel samen met andere organisaties (waaronder de fondsen die gezamenlijk ondersteuning krijgen vanuit het ministerie).
 • Het communiceren van één duidelijke en urgente boodschap: daarbij wordt ook kritischer gekeken naar de content die Kinderhulp plaatst op haar kanalen.

Jaarverslag

Kinderhulp springt uiterst zorgvuldig om met het ingezamelde geld. Dat zijn we verplicht aan onze gulle gevers en alle vrijwilligers. Maar vooral ook aan de kinderen voor wie we ons inzetten. Ons CBF-keurmerk is voor jou een belangrijke garantie dat Kinderhulp aan duidelijke regels voldoet. Wij geven graag volledige openheid van zaken. Daarom presenteren wij hier het jaarverslag 2016. In dit jaarverslag wordt naast de cijfers ook uitgeweid over zaken zoals het beleidsplan, het beloningsbeleid en de doelstelling van Kinderhulp. Behoefte aan meer informatie of onderbouwing? Stuur dan een mail naar info@kinderhulp.nl.

Procedures en verantwoording

Omdat Kinderhulp transparant en open wil zijn is hieronder informatie te vinden betreffende de organisatiestructuur, richtlijnen, omgang met belanghebbende en bezoldiging van personeel en het bestuur.

Verantwoordingsverklaring

Bezoldiging

Statuten en regelementen

De stichting heeft ten doel het verlenen van (financiële steun) ten behoeve van nul tot één en twintig-jarigen die te maken hebben met armoede, al dan niet in combinatie met jeugdhulp. De stichting verleent deze steun via intermediairs, zijnde maatschappelijke organisaties en gemeenten, die voldoende zicht hebben op de sociale en financiële achtergrond van deze kinderen. Het volledige statutenboekje en de reglementen zijn hieronder te downloaden.

Statuten
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Financiële Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie

Raad van Toezicht

 • De heer V. Deconink
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Pedagoog
   • Media-Communicatief Trainer
   • Adviseur
  • Nevenfuncties
   • n.v.t.

 

De heer M.J.A Hielkema

 • Maatschappelijke functie(s)
  • Bestuurder/directeur Dirkzwager Advocaten & Notarissen
 • Nevenfuncties
  • Voorzitter VNO-NCW Gelderland/Arnhem en Nijmegen
  • Vice Voorzitter Economic Board Arnhem en Nijmegen
  • Bestuurslid Stichting Ortus

 

 • Mevrouw E.J.M.A. Smits
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Bestuurder Kompaan en De Bocht
  • Nevenfuncties
   • Voorzitter Raad van Toezicht “Prinsheerlijk”, Bijzonder werken en leren
   • Lid Raad van Toezicht Stichting Elisabeth, ouderenzorg

 

 • De heer J. van Baars
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Algemeen directeur ABN Amro Hypothekengroep
  • Nevenfuncties
   • Voorzitter Raad van Commissarisen Hypotheken Data Netwerk

 

 • Mevrouw G.J. Wilmink
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Directeur/bestuurder NIBUD (Nationaal Instituut van Budgetvoorlichting)
  • Nevenfuncties
   • Lid stuurgroep Wijzer in Geldzaken, initiatief van het ministerie van Financiën
   • Lid Reclame Code Commissie
   • Lid College van Curatoren van de leerstoel, Psychologische determmanten van ecomonisch keuzegedrag Universiteit Leiden
   • Lid van Raad van Advies NTR
   • Lid van Raad van Advies Rechtbank Noord Nederland

 

 • Mevrouw C.P.M. Wilderom
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Professor, Facultiteit BMS, Universiteit Twente
  • Nevenfuncties
   • Lid van Raad van Toezicht Estinea
   • Bestuurslid Stichting Landgoed het Wageler
   • Voorzitter Academic Council, Twente School of Management
   • Lid Wetenschappelijke Raad van Advies Sioo

Medewerkers

De (binnendienst)medewerkers 

 • Astrid Huygen – Beleidsmedewerker
 • Carina Buit – Relatiemanager Bestedingen
 • Chantal van Gool – Hoofd Fondsenwerving
 • Erna Metz – Office Manager
 • Floor Fabi – Projectmedewerker Communicatie
 • Francisca Fiets –Financieel Administratief Medewerker
 • Freek van Til – Communicatiemedewerker Online
 • Irene Boersma – Coördinator Communicatie
 • Jan Wezendonk – Directeur/Bestuurder
 • Jolande Visser – Facilitair Medewerker
 • Joyce Smeltink – Fondsenwerver Particulieren
 • Karin de Bruyn – Senior Medewerker Collecte
 • Kasper Keizer – Hoofd Interne Organisatie
 • Marion Reuvers – Relatiemanager Bestedingen
 • Petra Ebbink – Administratief Medewerker Bestedingen
 • Priscilla van Ravenhorst – Administratief Medewerker Bestedingen

De regio-organisatoren (buitendienstmedewerkers) 

 • Annet Wortelboer
 • Carina van Selling
 • Diane Wilde
 • Ellen ten Wolde
 • Ingrid Roeterd-Driessen
 • Isabella Kempers
 • Machteld Eppink
 • Stephanie Boutkan

Donateursadministratie

 • Marjet Kruidhof