Voor alle kinderen in Nederland uit gezinnen die het financieel krap hebben is er sinds vandaag één plek waar ze ondersteuning kunnen vragen voor zaken die een kind nodig heeft om mee te kunnen doen. Via één portaal is te vinden welke voorziening er is om te kunnen deelnemen aan muziekles, andere culturele activiteiten en sport. Maar ook om hulp te krijgen bij de aanschaf van schoolspullen, een fiets, vakantie, het vieren van de verjaardag enzovoort. Staatssecretaris Jetta Klijnsma lanceert op dinsdag 13 juni tijdens het VNG-congres deze website www.kansenvoorallekinderen.nl.

Door goede samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen ouders en professionals snel en eenvoudig zien waar ze welke voorziening kunnen aanvragen voor de kinderen waar het om gaat. Zo krijgen alle kinderen en jongeren de kans om mee te doen!
De website is een initiatief van Leergeld Nederland, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Het ministerie van SZW stelt jaarlijks 100 miljoen structureel beschikbaar voor armoedebestrijding onder kinderen.
Jetta Klijnsma: “Ouders en hulpverleners kunnen kinderen veel makkelijker helpen nu deze website er is. Een groot compliment voor alle vrijwilligers en andere medewerkers van de organisaties die hier zo hard aan hebben gewerkt en zo intensief de samenwerking met gemeenten zoeken. Elk kind moet de kans hebben om mee te doen.”

Over ‘Kansen voor alle Kinderen’
‘Kansen voor alle Kinderen’ is een landelijk samenwerkingsinitiatief van Leergeld Nederland, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kindhulp. ‘Kansen voor alle Kinderen’ is een platform voor ouders/kinderen, intermediairs/vrijwilligers, gemeenten en partners. Via het platform kunnen zowel ouders, jongeren als professionals die bij het gezin betrokken zijn, voorzieningen aanvragen voor kinderen op het gebied onderwijs, sport, cultuur, verjaardag en ontspanning. Het platform is continue in ontwikkeling om een breed pakket aan voorzieningen, zo eenvoudig, effectief en efficient mogelijk beschikbaar te stellen voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede.