De werkloosheid in Nederland groeit. Met name onder jongeren, blijkt uit recente cijfers van het CBS. Voor zelfstandig wonende jongeren heeft het wegvallen van hun inkomen natuurlijk grote gevolgen. Maar ook voor veel gezinnen met een minimuminkomen is de bijdrage van thuiswonende jongeren aan hun eigen levensonderhoud onmisbaar. Kinderhulp is er voor kinderen én jongeren tot 21 jaar die in ons land opgroeien in armoede.

Jongeren zijn op dit moment de grote verliezers op de arbeidsmarkt, zo deelde ook het Nederlands Jeugdinstituut gisteren in dit nieuwsartikel. Van april tot en met juni dit jaar daalde de arbeidsparticipatie het hardst onder de 15- tot 25-jarigen, meldt het CBS. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn er nu bijna 100.000 jongeren bijgekomen zonder werk. Het gaat om zowel thuiswonende als zelfstandig wonende jongeren. Zij hebben vaak – gezien hun korte arbeidsverleden – maar kort recht op WW. Daarnaast hebben thuiswonende jongeren vaak geen recht op een bijstandsuitkering op het moment dat hun WW-uitkering afloopt.

Hoofd boven water, of kopje onder

“Veel gezinnen met een minimuminkomen houden nét het hoofd boven water doordat thuiswonende jongeren financieel bijdragen”, zegt Carina Buit, beleidsmedewerker bij Kinderhulp. “We weten dat deze jongeren bijvoorbeeld hun eigen kleding betalen, bijdragen aan de woonlasten of af en toe de boodschappen betalen. Valt dit weg, dan wordt het voor deze gezinnen lastig om alle rekeningen te blijven betalen. Dat is zorgelijk. En voor zelfstandig wonende jongeren heeft het wegvallen van hun baan en inkomen natuurlijk ook direct grote gevolgen. Gelukkig treft de overheid maatregelen, ook voor jongeren met flexcontracten. Maar als je hier als jongere net niet voor in aanmerking komt, wordt het financieel al snel krap.”

Kinderhulp is er ook voor jongeren

Kinderhulp is een van de weinige fondsen in Nederland die zich inzet voor kinderen én jongeren tot 21 jaar. Met name voor de doelgroep van 18 tot 21 is het heel lastig om ondersteuning te krijgen, zowel bij andere fondsen als bij gemeenten.

Kinderhulp wil er altijd zijn voor kinderen én jongeren die opgroeien in armoede. Zo helpen we ze aan een laptop en delen we op-jezelf-woon-pakketten uit. Zodat deze kinderen en jongeren er gewoon bij kunnen horen en dezelfde kansen krijgen voor de toekomst. In 2019 droeg Kinderhulp 4.970 keer bij aan kleding, we richtten 3.638 kamers in en we verstrekten 3.627 keer een bijdrage aan studiematerialen en/of laptops.

“Ik wil jullie bedanken dat jullie mij geld hebben gegeven om mijn eigen kamer in te kunnen richten. Mijn vader heeft het geld niet hiervoor en mijn moeder ken ik niet. Na drie onrustige jaren krijg ik nu de kans om mij thuis te gaan voelen op mijn eigen plekje, ook dankzij jullie. Super bedankt!”
– 18-jarige ontvanger

Onze werkwijze

We helpen kinderen individueel. Dit doen we altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen en jongeren echt onze hulp nodig hebben en kunnen bij ons een aanvraag indienen. En zij zien er ook op toe dat de hulp goed terecht komt.

Op onze website lees je meer over onze werkwijze én hoe jij kunt helpen.