Eind 2019 is onze samenwerkingspartner Sam& voor alle kinderen gestart met onderzoek naar ‘werkende armen’. Al lange tijd weten we dat er werkenden zijn die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En dat ook zij niet altijd gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen voor hun kinderen.

Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op persoonlijke verhalen van werkende ouders. Het bevat belangrijke en breed toepasbare informatie over het bereiken van de groep werkende ouders die moeten leven met een krappe beurs. Daarnaast biedt het rapport ook zicht op structurele belemmeringen waarmee deze groep ouders te maken heeft.

De bevindingen leiden tot een levendig rapport voor iedereen die te maken heeft met gezinnen waar te weinig inkomen is ondanks dat zij betaald werk hebben of gezinnen die recentelijk, bijvoorbeeld door de coronacrisis, met een inkomensterugval te maken hebben.

Bekijk het rapport Lees de samenvatting

Er komt een vervolg

Samen met gemeenten, het Rijk, maatschappelijke organisaties en andere partners gaat Sam& voor alle kinderen concrete aanpakken ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de groep “werkende armen” beter de weg weet te vinden naar ondersteuning voor hun kinderen. Heeft u ideeën concrete of suggesties, neem contact op via a.huygen@leergeld.nl