Maandag 3 april tekenden Jan Wezendonk, directeur Nationaal Fonds Kinderhulp en Aloys van Rest, directeur van Defence for Children, een samenwerking voor de komende drie jaar om armoede onder kinderen in Nederland tegen te gaan. Met deze samenwerking bundelen de organisaties de krachten om structurele verbeteringen te kunnen realiseren in het armoedebeleid voor kinderen. Nationaal Fonds Kinderhulp breidt hiermee haar aanbod van diensten voor kinderen in Nederland uit met een ingang tot juridische ondersteuning.

Jan Wezendonk: “Naast financiële ondersteuning van individuele kinderen wil Kinderhulp ook structureel en preventief iets doen tegen armoede onder kinderen in Nederland. Het ondersteunen van de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children sluit daar goed op aan.”

Armoede onder kinderen in Nederland
In Nederland groeien drie kinderen per schoolklas op in armoede. Gevolgen van armoede voor kinderen zijn groot. De financiële beperkingen waaraan zij worden blootgesteld leiden niet alleen tot een gebrek aan onderdak of kleding, maar ook tot een gebrek aan elementaire zaken als voedsel en water. Ook is er sprake van een risico op sociale uitsluiting doordat deze kinderen niet kunnen meedoen aan activiteiten die extra geld kosten, zoals schoolreisjes en sport.

Kinderrechtenhelpdesk
Via de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children wordt rechtstreekse juridische hulp verleend aan kinderen, ouders en professionals wiens rechten worden geschonden. Tevens levert de Helpdesk belangrijke informatie over de wijze waarop kinderrechten in de praktijk vorm krijgen in Nederland. Deze signalen worden geanalyseerd en ingezet in gerichte pleitbezorging richting lokale en nationale overheden om de omstandigheden van kinderen die in armoede opgroeien structureel te verbeteren door aanpassing van wet- en regelgeving, beleid en praktijk.

Met de samenwerking tussen Nationaal Fonds Kinderhulp en Defence for Children kan aan kinderen in armoede in Nederland zowel materiële hulp als juridische ondersteuning worden geboden. Beide organisaties ontvangen via de aanvragen voor ondersteuning of helpdeskvragen signalen over de leefsituatie van kinderen in Nederland. Samen kunnen beide organisaties de kinderen nóg een stap verder brengen door ook gezamenlijk actief te zijn op het gebied van pleitbezorging richting de landelijke en lokale politiek.

Aloys van Rest: “Met de steun van Nationaal Fonds Kinderhulp wordt de Kinderrechtenhelpdesk versterkt, bereiken we meer kinderen die opgroeien in armoede en kunnen we de komende jaren extra aandacht genereren voor de groep kinderen die dagelijks te maken heeft met de gevolgen van armoede.”