Het nieuws over de vrouw met een bijstandsuitkering die wellicht duizenden euro’s moet terugbetalen maakt veel los. Zij kreeg eens per week een tas boodschappen van haar moeder en meldde deze gift niet. Volgens de gemeente en rechter een schending van de inlichtingenplicht. De reacties op het nieuws zijn bijna zonder uitzondering verontwaardigd. Het kan toch niet zo zijn dat iemand die al in de bijstand zit op deze manier nog dieper in de problemen komt?

Ook bij Kinderhulp ontvangen we vragen over onze hulp in combinatie met het ontvangen van een bijstandsuitkering. Hieronder geven wij antwoord.

Kunnen gezinnen worden gekort op hun bijstandsuitkering, als gevolg van hulp vanuit Kinderhulp?

Kinderhulp helpt kinderen en jongeren in armoede in Nederland, met iets groots of iets kleins. Bijvoorbeeld tóch een zorgeloos dagje uit, nieuw dekbed, broodnodige schoolspullen, tweedehands fiets of een Sinterklaascadeautje. Wij werken op maat en op aanvraag, via maatschappelijke organisaties. Zij weten welke kinderen echt onze hulp nodig hebben en kunnen bij ons een aanvraag voor een kind indienen. En zij zien er ook op toe dat de hulp goed terecht komt.

Omdat onze hulp aan kinderen en jongeren incidenteel is – en niet structureel – wordt onze hulp niet gezien als structureel inkomen. Wél valt onze hulp onder de inlichtingenplicht. Dit betekent dat gezinnen die een bijstandsuitkering ontvangen verplicht zijn om een gift vanuit Kinderhulp te melden bij de gemeente. Wij zijn gelukkig nog nooit tegengekomen dat een gezin de door ons geboden hulp moest terugbetalen via korting op een uitkering.

En hoe zit het met gezinnen met een lopende schuldregeling?

Is er binnen een gezin sprake van een lopende schuldregeling? Kinderhulp vraagt de maatschappelijke organisatie die voor het gezin aanvraagt om voorafgaand schriftelijke toestemming te krijgen voor onze hulp. Bij een lopende schuldregeling MSNP is vooraf toestemming nodig van de contactpersoon van de gemeente die het traject bewaakt. Bij een WSNP traject heeft de WSNP-bewindvoerder vooraf toestemming nodig van de rechter-commissaris om de gift te ontvangen.

Meer weten over onze werkwijze?