Wij maken dagelijks een verschil in het leven van een kind… want Kinderhulp biedt gerichte, financiële, hulp aan kinderen die opgroeien in armoede. 

Maar we willen meer, veel meer:

  • Kansen bieden aan de doelgroep en de, vaak, vicieuze cirkel doorbreken.
  • Tegenwicht bieden aan opgroeien in armoede.
  • De positie van kinderen in armoede verbeteren.
  • Het taboe dat op armoede rust doorbreken.
  • En de bewustwording over armoedeproblematiek onder kinderen bevorderen.

Hoe we daar aan werken? O.a. door de handen dus ineen te slaan met collega-organisaties en door te participeren in diverse initiatieven.

Defence for Children en Nationaal Fonds Kinderhulp slaan de handen ineen.
Vandaag is het de Dag voor de Rechten van het Kind. Geen beter moment om aandacht te vragen voor een schrijnende problematiek: uithuisplaatsingen van gezinnen met kinderen. De gevolgen daarvan voor kinderen zijn enorm: het verliezen van je (t)huis grijpt diep in op het leven van een kind. Om schade aan de ontwikkeling van een kind te voorkomen of te beperken, is het belangrijk dat er bij de aanpak van dakloosheid rekening wordt gehouden met de rechten van het kind.

Defence for Children en Nationaal Fonds Kinderhulp hebben de geldende wet- en regelgeving in deze situaties in kaart gebracht én ook oplossingen verwoord. Het doel: alle kinderen in Nederland een stabiele woon- en thuissituatie bieden, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen naar volwassenheid.

Hier vind je het rapport ‘Kinderrechten op straat’.

Meer weten over de samenwerking tussen Defence for Children en Nationaal Fonds Kinderhulp? Lees dan hier verder.