Dat de coronacrisis extra hard aankomt bij gezinnen met een laag inkomen is duidelijk te merken bij Kinderhulp. Sinds de sluiting van de scholen half maart ontving Kinderhulp al ruim 1850 extra aanvragen, voornamelijk voor speelmateriaal en laptops. Kinderhulp heeft al deze kinderen kunnen helpen. De verwachting is dat het aantal hulpvragen verder zal stijgen naarmate de coronacrisis langer duurt.  

Sinds maart ontving Kinderhulp maar liefst 1522 aanvragen voor speelmaterialen. En dat terwijl we hier vorig jaar slechts een handjevol verzoeken voor ontvingen. Het zijn vaak simpele materialen die worden aangevraagd. Bijvoorbeeld een bordspelletje, knutselspullen of voetbal met een doeltje. Maar voor een kind kan dit speelmateriaal echt een verschil maken.

Zoals voor een jongen van vier, die met zijn ouders in een flat woont. Vader en moeder zitten door het coronavirus momenteel zonder werk. En dat terwijl ze het financieel al krap hadden. Thuis is er weinig speelgoed en in directe omgeving van hun flat is geen speelplek. Hierdoor kan de jongen zijn energie niet goed kwijt, wat voor extra spanningen zorgt. Kinderhulp hielp met een fitnessbal voor binnen en met krijt en bellenblaas voor op het balkon. Zo kan de jongen zich vermaken én bewegen.

Ook hulpverleners zien dat deze hulp hard nodig is. “Dat kinderen meer thuis zijn, kan impact hebben op de thuissituatie. Het is super dat Kinderhulp zoveel actie onderneemt om extra materialen aan te bieden! Dit kan namelijk afleiding geven en een stukje broodnodige daginvulling”, aldus Rianne van den Brink – ambulant begeleider en schoolmaatschappelijk werker bij K-vriendelijk.

Laptop voor school én contact

Ook zijn deze maand al drie keer zoveel laptops aangevraagd als in dezelfde maand vorig jaar. Kinderhulp helpt met laptops voor kinderen die buiten gemeentelijke regelingen vallen, zodat zij toch kunnen blijven meedoen op school. Sinds maart gaat het om in totaal 344 aanvragen, in 2019 waren dit er in dezelfde periode 132.

Zo hielpen we twee broertjes die door het gemis van een laptop achterop dreigden te raken met school. Hun ouders hebben weinig te besteden, maar vallen net buiten regelingen om bijvoorbeeld via de gemeente een laptop aan te kunnen vragen. Een laptop lenen lukte ook niet, want veel mensen hebben deze nu zelf nodig. Kinderhulp zorgde voor een laptop zodat de jongens toch bij kunnen blijven met school. Nu én straks als de scholen weer open gaan.

Maar een laptop kan ook op andere vlakken onmisbaar zijn. Zoals voor een meisje van zeven dat door een anders verlopende ontwikkeling niet thuis kan wonen. Via haar laptop kan ze zich verstaanbaar maken, videobelt ze met haar ouders en zusje en doet ze taal- en rekenspelletjes voor school. Totdat de laptop onlangs stuk ging… Haar ouders hebben geen geld voor een nieuwe, of voor een bijdrage hieraan. En dus sprong Kinderhulp bij met een laptop. Zo kan het meisje tóch de lessen van school blijven volgen en, minstens zo belangrijk, contact houden met haar ouders en klasgenootjes.

Verdere toename aanvragen verwacht

Het coronavirus zorgt voor extra stress en spanningen in gezinnen met een laag inkomen. Kinderhulp krijgt signalen dat dit voor steeds meer problemen zorgt. Dit wordt bevestigd door recent onderzoek onder 500 (jeugd)hulpverleners. Hieruit bleek onder meer dat 38,8 procent nu meer hulpvragen ontvangt van gezinnen in armoede. De hulpverleners gaven aan zich vooral zorgen te maken over thuisscholing en ontspanning van kinderen. Kinderhulp verwacht dan ook een verdere stijging van het aantal hulpvragen als de coronacrisis langer duurt en de scholen hierdoor dicht blijven.

Lees meer over het onderzoek