Ieder jaar vieren we op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Waarom? Omdat het vandaag, op 20 november, precies 31 jaar geleden is dat de basisrechten van kinderen zijn vastgelegd. Dat vieren we, maar bovenal besteden we op een dag als vandaag extra aandacht aan dit belangrijke thema. Ken jij deze zes feiten over kinderrechten?

  • Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Deze staan beschreven in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Of korter: het Kinderrechtenverdrag. Dit verdrag is bedoeld om alle kinderen ter wereld te beschermen. Op 20 november 1989 nemen de Verenigde Naties het verdrag aan. Een mijlpaal, want op dat moment wordt voor het eerst in de geschiedenis een kind erkend als ‘rechtssubject’; als een zelfstandige drager van rechten.

  • Dit Kinderrechtenverdrag is inmiddels door 196 landen aangenomen. Het is daarmee het meest bekrachtigde VN-verdrag ooit! De VS heeft het verdrag wél getekend, maar is de enige VN-lidstaat die het VN-kinderrechtenverdrag nog niet heeft bekrachtigd (meer hierover is hier te lezen). In Nederland is het verdrag sinds 1995 van kracht.

  • Het verdrag bevat in totaal 54 artikelen met afspraken over kinderrechten. De artikelen gaan over verschillende zaken waar kinderen zoal mee te maken kunnen hebben. Denk aan onderwijs, gezondheid, vrijheid van geloof en het mogen uiten van je mening. Maar ook over het recht op een naam en nationaliteit, een dak boven je hoofd, bescherming tegen mishandeling en het recht op vrije tijd en spelen. Het verdrag geeft op al deze thema’s belangrijke uitgangspunten en verplichtingen mee om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen*. Een belangrijke zaak die Kinderhulp vanzelfsprekend met dikke viltstift onderstreept. Tip! Op www.kinderrechten.nl staan alle 54 artikelen overzichtelijk voor je op een rij.

  • Je kunt drie soorten kinderrechten onderscheiden: de 3 P’s*.  Allereerst provisierechten; rechten die gaan over voorzieningen. Over alles wat een kind nodig heeft om goed te kunnen leven, zich te kunnen ontwikkelen en om veilig op te groeien. Dit zijn de rechten waarop Kinderhulp inspringt. Bijvoorbeeld door kinderen te helpen aan kleding of kamerinrichting (artikel 27 over eten, een huis, kleren en meer), schoolspullen (artikel 28 over recht op onderwijs) en speelgoed of een dagje uit (artikel 31 over spelen en vrije tijd). Daarnaast zijn er protectierechten, rechten die gaan over de gevaren en risico’s waartegen we kinderen moeten beschermen. En participatierechten, rechten die draaien om het luisteren naar, informeren van en betrekken van kinderen.

  • In opdracht van de Verenigde Naties ziet UNICEF erop toe dat landen het Kinderrechtenverdrag respecteren en nakomen**. Naast UNICEF controleert ook een speciaal VN-Comité in Genève (het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind) of landen zich aan het verdrag houden. Iedere vijf jaar moeten regeringen een rapport uitbrengen aan dit comité. Landen worden op hun vingers getikt als zaken niet goed geregeld zijn. Voor Nederland stond begin november weer zo’n rapportage op de planning (deze kun je hier bekijken).

  • Voor de toepassing van het VN-Kinderrechtenverdrag wordt met een ‘kind’ een persoon van 0 tot 18 jaar oud bedoeld. Klinkt logisch, want voor de wet ben je vanaf 18 jaar volwassen. Maar voor ons als Kinderhulp het vermelden waard, want wist je dat ouders ‘onderhoudsplicht’ hebben tot hun kind 21 jaar is? Dat betekent dat zij tot die tijd moeten voorzien in het levensonderhoud en de studie van hun kind. Kinderhulp heeft er daarom voor gekozen om zich ook in te zetten voor jongeren van 18 tot 21 jaar.  Daarin zijn we een van de weinige fondsen in Nederland (ha, bonusfeitje!). Op deze jongeren van 18 tot 21 jaar is het Kinderrechtenverdrag niet van toepassing, maar dat maakt de hulp aan hen niet minder belangrijk!

*       Bron: https://www.kinderrechten.nl/timeline/internationaal-verdrag-rechten-kind-aanvaard-vn/
**    Bron: https://www.unicef.nl/over-unicef/meer-over-kinderrechten

Meisje tekent