Niets gevonden.

Over

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor een heleboel kinderen niet zo vanzelfsprekend.

Ruim 300.000 kinderen in Nederland die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

Wat Kinderhulp doet

Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar, voornamelijk op de volgende gebieden:

 • Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal )
 • Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeggezindagen)
 • Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
 • Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

En dat doen we al sinds 1959.

Missie en visie

Missie
Ervoor zorgen dat kinderen en jongeren in armoede (tot 21 jaar) er ook gewoon bij kunnen horen.

Visie
Kinderhulp vindt dat in Nederland armoede geen reden mag zijn dat kinderen worden buitengesloten. Kinderhulp wil ervoor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. Dit doen we door oog te hebben voor hun behoeften en hen te ondersteunen als zij nergens anders voor (financiële) hulp terecht kunnen.

Kinderhulp is onderdeel van Sam& voor alle kinderen

SAM& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten wij ons in voor de ruim 300.000 kinderen van 0 - 21 jaar die opgroeien in armere gezinnen. Hun ouders/verzorgers en/of betrokken professionals zoals leerkrachten kunnen bij SAM& terecht om de kind(eren) gewoon mee te laten doen door voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken aan te vragen.

Lees verder >

 

Jaarverslag

Kinderhulp springt uiterst zorgvuldig om met het ingezamelde geld. Dat zijn we verplicht aan onze gulle gevers en alle vrijwilligers. Maar vooral ook aan de kinderen voor wie we ons inzetten. Ons CBF-keurmerk is voor jou een belangrijke garantie dat Kinderhulp aan duidelijke regels voldoet. Wij geven graag volledige openheid van zaken. Daarom presenteren wij hier het Jaarverslag 2018. In dit jaarverslag wordt naast de cijfers ook uitgeweid over zaken zoals het beleidsplan, het beloningsbeleid en de doelstelling van Kinderhulp. Behoefte aan meer informatie of onderbouwing? Stuur dan een mail naar info@kinderhulp.nl.

Meerjarenplan (2018-2020)

Procedures en verantwoording

Omdat Kinderhulp transparant en open wil zijn is hieronder informatie te vinden betreffende de organisatiestructuur, richtlijnen, omgang met belanghebbende en bezoldiging van personeel en het bestuur.

Verantwoordingsverklaring

Bezoldiging

Statuten en reglementen

De stichting heeft ten doel het verlenen van (financiële steun) ten behoeve van nul tot één en twintig-jarigen die te maken hebben met armoede, al dan niet in combinatie met jeugdhulp. De stichting verleent deze steun via intermediairs, zijnde maatschappelijke organisaties en gemeenten, die voldoende zicht hebben op de sociale en financiële achtergrond van deze kinderen. Het volledige statutenboekje en de reglementen zijn hieronder te downloaden.

Statuten
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Financiële Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie

Medewerkers

De medewerkers 

 • Annemiek van der Maten-Bagerman – Receptioniste/Administratief medewerker
 • Carina Buit – Relatiemanager Bestedingen
 • Chantal van Gool – Hoofd Fondsenwerving
 • Circe van der Elst – Medewerker Communicatie
 • Diane Wilde – Landelijk collecte-organisator
 • Ellen van Dijk – Administratief Medewerker Bestedingen
 • Erna Metz – Office Manager
 • Esther van der Leeden – Fondsenwerver Particulier
 • Floor van Battum – Projectmedewerker Communicatie
 • Francisca Fiets –Financieel Administratief Medewerker
 • Ilse de Voogd – Fondsenwerver Zakelijke Markt
 • Irene Boersma – Coördinator Communicatie
 • Jan Wezendonk – Directeur/Bestuurder
 • Jolande Visser – Facilitair Medewerker
 • Kasper Keizer – Hoofd Interne Organisatie
 • Marieke Damhuis – Administratief Medewerker Bestedingen
 • Marieke Dufour – Relatiemanager Bestedingen
 • Marion Reuvers – Relatiemanager Bestedingen
 • Marlieske Sjouke - Medewerker Communicatie
 • Noëmi van Diemen de Jel – Online Communicatiemedewerker
 • Petra Ebbink – Administratief Medewerker Bestedingen
 • Rinske Meerdink – Landelijk collecte-organisator
 • Willeke Ligtenberg-van Dijk – Receptioniste/Administratief medewerker

Raad van Toezicht

De heer M.J.A Hielkema (voorzitter)

 • Maatschappelijke functie(s)
  • Bestuurder-directeur Scalabor b.v.
 • Nevenfuncties
  • Voorzitter VNO-NCW Gelderland/Arnhem en Nijmegen
  • Vice Voorzitter Economic Board Arnhem en Nijmegen
  • Bestuurslid Stichting Ortus
  • Penningmeester van de stichting Inclusief Midden-Gelderland
  • Lid RvC Papendal bv
  • Lid bestuur Legal Valley

De heer Jan N. Kossen

 • Maatschappelijke functie(s)
  • Stuurlui Advies, adviseurs- mediators-organizers
 • Nevenfuncties
  • Voorzitter Samen Presteren, arbeidsmarktfonds voor de sport
  • Voorzitter Stichting Sport Mediation
  • Voorzitter Commissie Registratie persoonsgegevens NOC*NSF
  • Secretaris en Plv voorzitter WV Lelystad
  • Lid toetsingscommissie Juridische voorzieningen (Instituut voor Sportrechtspraak)

 

 • De heer J. van Baars
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Algemeen directeur Hezelburcht BV. 
  • Nevenfuncties
   • Lid Raad van Advies Fortum
   • Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Woongenot

 

 • Mevrouw G.J. Wilmink
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Directeur-bestuurder Alzheimer Nederland
  • Nevenfuncties
   • Lid Bestuur Betaalvereniging
   • Lid Bestuur Huis van de Gezondheid 
   • Lid College van Beroep Reclame Code Commissie
   • Lid Raad van Inspiratie bij MKB Doorgaan
   • Lid Adviesraad bij NTR
   • Lid Maatschappelijke Adviesraad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences bij Tilburg University 

 

 • Mevrouw J.A.M.A Venmans 
  • Maatschappelijke functie(s)
   • Voorzitter Raad van Bestuur CONRISQ Groep (holdingorganisatie bestaande uit Bijzonder Jeugdwerk, Ottho Gerhard Heldring, Pactum Jeugd & Opvoedhulp, Pact18, FPC de Rooyce Wissel en Rubicon). 

Onafhankelijke adviseurs

Het Nationaal Fonds Kinderhulp krijgt aanvragen van maatschappelijke instellingen en gemeenten voor kinderen in Nederland die te maken hebben met armoede. Kinderhulp beoordeelt deze aanvragen zelf natuurlijk zeer zorgvuldig.

Daarnaast is er een commissie van externe en onafhankelijke adviseurs die de adviezen van onze afdeling Bestedingen objectief beoordeelt en controleert.

De commissie

De onafhankelijke aanvragencommissie van de afdeling Bestedingen bestaat uit de volgende personen:

 • Marloes Waltman - Expert Klant en Markt
 • Madelon Vermeulen - Projectleider schuldhulpverlening en sociale kredietverstrekking
 • Sip van Dijk - Coördinator Leergeld
 • Anneke Parent - Docent/afstudeercoördinator bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening bij Saxion Hogescholen in Deventer
 • Barbara Gerritsen - Teamleider SJD Saxion
 • Patricia Wiebenga - Hoofddocent/onderzoeker Academie Bestuur, Recht & Ruimte bij Saxion

CBF Erkend Goed Doel

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus.

Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van Nationaal Fonds Kinderhulp als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via onderstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.