Niets gevonden.

Jeugd helpt Jeugdregeling (20%-regeling)

In sommige plaatsen is het erg moeilijk om collecteorganisatoren te vinden. Om jeugd- en jongerenorganisaties te interesseren en bij het werk van Kinderhulp te betrekken, is er sinds 1994 de Jeugd helpt Jeugdregeling.

Jeugdverenigingen, scholen, peuterspeelzalen, etc. die in een plaats of wijk de collecte organiseren kunnen hier gebruik van maken. Zij mogen dan 20% van hun collecteopbrengst bestemmen binnen de eigen organisatie, mits deze opbrengst minimaal € 250,- bedraagt en mits de bankrekening ten name staat van de organisatie (geen privé bankrekening).

Zowel medewerkers van organisaties als ouders kunnen de collecte organiseren. Op deze manier hopen wij de collecte van de grond te krijgen in plaatsen waar het anders niet lukt.

50%-regeling

Het geld dat wordt ingezameld tijdens de jaarlijkse collecte komt terecht bij kinderen in Nederland die opgroeien in armoede. Maatschappelijke organisaties, directies van jeugdhulporganisaties of andere organisaties die deze kinderen opvangen en helpen, kunnen een aanvraag indienen bij Kinderhulp. Een speciale commissie beoordeelt die aanvragen en beslist over de hoogte van de bedragen die beschikbaar worden gesteld. Indien bovengenoemde aanvragers meehelpen met het organiseren van de collecte en de opbrengst minimaal € 100,- bedraagt, mogen zij 50% van de collecteopbrengst voor de eigen organisatie bestemmen.

Daarnaast kunnen stichtingen en verenigingen die niet met kinderen in armoede werken, maar wel een specifiek project hebben voor kinderen in armoede, vóór de collecte een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de 50%-regeling. Gaat het om een stichting of vereniging die niet met kinderen in armoede werkt, dan omschrijf je het project en maakt daarbij specifiek aantoonbaar dat het 50%-aandeel direct besteed wordt aan natura voor kinderen in armoede. Je kunt daarbij denken aan een cadeaupakket, een klimrek in een achterstandswijk, etc. Vervolgens dien je de aanvraag om gebruik te kunnen maken van de 50%-regeling via de Landelijk collecte-organisator in.

Basis van de 50%-regeling is dat geld in natura ten goede moet komen aan kinderen die in Nederland in armoede leven. Dit kan bijvoorbeeld zijn een dagje uit, een speeltoestel, een laptop of
kamerinrichting. Het geld wordt overgemaakt aan de organisatie en kan niet rechtstreeks worden betaald aan een privépersoon.

Ben je als plaatselijk organisator verbonden aan een maatschappelijke organisatie of wil je 50% van jouw collecteopbrengst graag bestemmen voor een maatschappelijke organisatie bij jou in de buurt? Neem dit dan op met de Landelijk collecte-organisator.